ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
English

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (1/2)

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και εγκαθίσταται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων κατά την λειτουργία τους.
Τα προσφερόμενα συστήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και σε πλήρη συμφωνία με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας του παραγόμενου νερού.
Ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Α. Τεχνολογίες μεμβρανών

  • Συστήματα Αντιστρόφου Οσμώσεως (υφάλμυρου ή θαλασσινού νερού) για την παραγωγή αφαλατωμένου νερού βιομηχανικής ή αστικής χρήσης.
  • Συστήματα Νανοδιήθησης ή Υπερδιήθησης (NF, UF) για την αφαίρεση της σκληρότητας, τον αποχρωματισμό, την απομάκρυνση ή ανάκτηση οργανικών και την προκατεργασία νερού για την τροφοδοσία μονάδων Αντιστρόφου Οσμώσεως.

Οι παραπάνω μονάδες προσφέρονται πλήρεις, έτοιμες προς λειτουργία, αυτοματοποιημένες, με πλήθος δυνατοτήτων, όπως:

  • Δυνατότητα παρακολούθησης - παρέμβασης από απόσταση (HMI)
  • Τοποθέτηση εντός container
  • Σχεδιασμός και κατασκευή κατάλληλη για βιομηχανίες Τροφίμων - Φαρμάκων (sanitary)

H ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία μας στο συγκεκριμένο χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα αφενός μεν να σχεδιάζουμε τα συγκεκριμένα
συστήματα έτσι ώστε να λειτουργούν μακροχρόνια με ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος, αφετέρου δε να τα προμηθεύουμε σε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές τιμές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των επί μέρους χρησιμοποιούμενων υλικών.

επόμενη >>>

image01

image02

© CHEMiTEC 2007 - webdesign by Labrouli's creative ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ