ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
English

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (2/2)

<<< προηγούμενη

Β. Φίλτρα πολλαπλών μέσων (Multi Media Filters)

Μηχανικά φίλτρα χειροκίνητης ή πλήρως αυτοματοποιημένης λειτουργίας, που ανάλογα με το είδος του πληρωτικού υλικού επιτυγχάνουν:

  • Κατακράτηση αιωρούμενων σωματιδίων και θολότητας (άμμος-ανθρακίτης)
  • Απομάκρυνση οργανικού φορτίου - χλωρίου, κ.λ.π. (ενεργός άνθρακας)
  • Απομάκρυνση σιδήρου - μαγγανίου - υδροθείου (BIRM - MnO2)
  • Απομάκρυνση αρσενικού - αντιμονίου - σεληνίου (Granular ferric oxide)
  • Επανασκλήρυνση, ρύθμιση pH, αλκαλικότητας (δολομίτης, CaCO3)

Γ. Τεχνολογίες ιοντοεναλλακτικών ρητινών

  • Αποσκληρυντές ογκομετρικοί ή και χρονικοί, απλής ή και διπλής στήλης πλήρως αυτοματοποιημένοι.
  • Απιονιστές αυτόνομοι (π.χ. για επεξεργασία συμπυκνωμάτων - condensate polishing) ή σε συνδυασμό με μονάδες Αντιστρόφου Οσμώσεως για παραγωγή υπερκάθαρου νερού.
  • Συστήματα απομάκρυνσης νιτρικών, βαρέων μετάλλων, κ.λ.π.

Δ. Άλλες τεχνολογίες

  • Επιτόπια παραγωγή υποχλωριώδους νατρίου με πρώτη ύλη θαλασσινό νερό ή διαλύματα χλωριούχου νατρίου.
  • Μονάδες Electrodeionization (E.D.I.)

image01

image02

© CHEMiTEC 2007 - webdesign by Labrouli's creative ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ