ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
English

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Α. Ενεργός Άνθρακας για την επεξεργασία υγρών

Εφαρμόζουμε συστήματα με ενεργό άνθρακα στις ακόλουθες περιπτώσεις:\

  • Απομάκρυνση χλωρίου και άλλων οξειδωτικών παραγόντων από το νερό.
  • Απομάκρυνση χρώματος από το νερό ή και από άλλα υγρά σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες.
  • Απομάκρυνση οργανικού φορτίου από το πόσιμο νερό (π.χ. γαιοσμίνες) ή από ρεύματα υγρών αποβλήτων (π.χ. φυτοφάρμακα).
  • Προκατεργασία νερού σε ρεύματα τροφοδότησης μονάδων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες μεμβρανών.
  • Απομάκρυνση τοξικών συστατικών από μολυσμένα εδάφη.

Β. Ενεργός Άνθρακας για την επεξεργασία αερίων

Εφαρμόζουμε συστήματα με ενεργό άνθρακα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Απόσμηση (απομάκρυνση υδρόθειου, αμμωνίας, μερκαπτανών, κ.λ.π.) από αέρια ρεύματα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εργοστάσια παραγωγής φυτοφαρμάκων, χρωμάτων κ.λ.π.
  • Ανάκτηση - επαναχρησιμοποίηση διαλυτών
  • Καθαρισμός αερίων καύσης και τοξικών αερίων
  • Χρήση σε φίλτρα τσιγάρων και συστήματα air conditioning

H CHEMiTEC εκτός από το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων, παρέχει επίσης υπηρεσίες αναγέννησης ή ασφαλούς διάθεσης του χρησιμοποιημένου ενεργού άνθρακα.

image01

image02

© CHEMiTEC 2007 - webdesign by Labrouli's creative ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ