ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
English

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, INWAREC (INDUSTRIAL WASTE RECYCLING)

Η CHEMiTEC προσφέρει μια ποικιλία συστημάτων, ειδικά σχεδιασμένων για επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων με σκοπό:

 • Τη συμμόρφωση με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και
 • Τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης του νερού και υλικών που περιέχονται στα απόβλητα, μειώνοντας στο ελάχιστο το απορριπτόμενο απόβλητο.

Τα συστήματα σχεδιάζονται κατά πελάτη και συνδυάζουν ποικιλία τεχνολογιών όπως μηχανική φίλτρανση, φυσικό-χημικό διαχωρισμό, προσρρόφηση σε στήλες ενεργού άνθρακα, ιοντοεναλλακτικές ρητίνες, κρυστάλλωση, συμπύκνωση και τεχνολογίες μεμβρανών (CMF, RO, NF. UF). Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται στις εξής κατηγορίες βιομηχανιών:

 • Χημικές και Πετροχημικές
 • Επιμεταλλώσεων
 • Χαρτοποιίες, βιομηχανίες τροφίμων
 • Βιομηχανίες Φαρμάκων και Καλλυντικών
 • Γαλακτοβιομηχανίες και Τυροκομεία
  (UF,NF,RO ψυχρή κλασμάτωση)
  για παραγωγή πρωτεϊνών και λακτόζης από τα λύματα
 • Ελαιοτριβεία και Βυρσοδεψεία
 • Πλυντήρια αυτοκινήτων, ρούχων, κ.λ.π.

© CHEMiTEC 2007 - webdesign by Labrouli's creative ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ