ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
English

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η θεμελιώδης αρχή για τον σχεδιασμό του προσφερόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού είναι: «Προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη».
Με βάση την παραπάνω αρχή, η CHEMiTEC προσφέρει στους πελάτες της:

 • Βοήθεια στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, ώστε ο προσφερόμενος εξοπλισμός να δίνει την καλύτερη δυνατή τεχνικοοικονομική λύση με ταυτόχρονη χρήση επώνυμων υλικών, υψηλών τεχνικών προδιαγραφών.
 • Αριστοποίηση λειτουργικών παραμέτρων ήδη εγκατεστημένων συστημάτων επεξεργασίας νερού.
 • Σχεδιασμό του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Προμήθεια του εξοπλισμού.
 • Εγκατάσταση.
 • Τεχνική υποστήριξη κατά τη λειτουργία με:
  - Εκπαίδευση των χειριστών και παροχή - στα Ελληνικά - γραπτών οδηγιών χρήσης.
  - Προγραμματισμένες επισκέψεις για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του μηχανικού και ηλεκτρονικού μέρους, σύναψη συμβολαίων παρακολουθήσης των συστημάτων μετά την λήξη της εγγύησης.
  - Διενέργεια χημικών καθαρισμών.

© CHEMiTEC 2007 - webdesign by Labrouli's creative ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ